Jubileum Montfortkoor gevierd.

Wij vierden vorige zondag (28 mei), tijdens de eucharistieviering, het 50-jarig bestaan van ons Montfortkoor . Het was een mooie viering waarin het koor een nieuwe mis zong. (Messe  Brève van Leo Délibes) Vervolgens was er een korte academische zitting waar burgemeester Wim Dries het onder meer had over de prachtige vrijwillige inzet van de koorleden. De voorzitter van de parochieraad bedankte het koor nog in naam van de hele geloofsgemeenschap. Hieronder een fragment.

(…) Onze kerkgemeenschap, en dat zijn we toch met z’n allen, heeft drie grote opdrachten: verkondigen, dienen maar ook vieren, zoals vandaag in deze eucharistieviering. En we mogen gerust stellen dat ons Montfortkoor een belangrijke hoeksteen vormt van onze vierende geloofsgemeenschap.  Ze is als het ware een siersteen, die kleur en leven geeft aan onze vieringen. Dit Montfortkoor vertaalt diepgewortelde waarden die verwijzen naar God, in muziek.

En wij met z’n allen, weten dat jullie, lieve koorleden, dat met passie doen. “Music was my first love,” zong John Miles al in 1976, en dat geldt ook voor jullie. En die muziek straalt rust en inspiratie uit.

Het is goed om weten dat het zingen als lofprijzing aan God, niet alleen hier, maar in alle uithoeken en plaatsen van de wereld klinkt. In kathedralen en in eenvoudige kerkjes, zelfs in ondergrondse kerken. Zingen is verankerd in ons geloof, in onze religie.

En op deze feestelijke dag wil ik, in naam van de hele geloofsgemeenschap, u van harte danken voor al die zondagen en feestdagen, opgefrist met een uniek  muzikaal tintje. (…)

Hieronder nog enkele sfeerbeelden uit deze viering. En nog eens, lieve koorleden, een heeeeeeeeeeele dikke proficiat en veel dank voor al die zondagen en feestdagen.

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.

Gouden jubileum Montfortkoor.

foto Montfortkoor

Er heerst een feeststemming  bij de leden van het Montfortkoor, want op zondag 28 mei 2017 viert het gemengd  koor het  50-jarig bestaan en dit tijdens de eucharistieviering van 11.00 u.

0a4a2075d902146b237af45b872fc304Onder leiding van dirigente Idi Hofmans  en met begeleiding van organist  Hugo Martens zal het koor de Messe  Brève van Leo Délibes  voor het eerst uitvoeren.  Pastoor-deken Jaak Hermans en ere-pastoor  Johan Thijssen gaan voor in deze dienst.

Wij heten al de sympathisanten van het koor en vertegenwoordigers van de vele verenigingen, waarmee het koor  heeft samengewerkt, van harte welkom. Deze viering wordt overigens afgesloten met een academische zitting en een receptie.

Ga je mee?

h_nieuwsDe vasten is al een hele tijd bezig. De lente hangt in de lucht. Dan staat de bezinningstocht naar Heppeneert op het programma. (woensdag 5 april) Het is een jarenlange traditie die zeker haar waarde heeft. (Lees verslag van vorig jaar: hier ) Hoe dan ook … je bent meer dan welkom.

Praktisch!

  • We vertrekken samen aan de pastorie in Winterslag. (18.45 u)
  • Op de ring in Maaseik verzamelen diegenen die te voet door de velden trekken rond de klok van 19.15 u.
  • De bezinningstocht brengt ons omstreeks 20.30 u aan het kerkje van Heppeneert.
  • Dan begint ook de gebedsviering.
  • Na deze viering is er, voor de liefhebbers, nog een gezellig samenzijn in een plaatselijk café.

Tot woensdag.

Diamanten jubileum ere-pastoor Thijssen.

Het leek alsof de weergoden een afspraak hadden met de jubilaris. Na die miezerige zaterdag was deze feestelijke dag een echte ‘zon’-dag. De dagen voordien werd de kerk grondig gepoetst en een karrevracht verse bloemen door deskundige handen omgetoverd in mooie bloemstukken. Alle genodigden en parochianen vulden al gauw onze H.-Hartkerk. Een stemmig geroezemoes vulde het kerkgebouw.

Precies om 11.00 u zette het Montfortkoor het intredelied in. Pastoor-deken Jaak Hermans heette iedereen welkom en nodigde de jubilaris, ere-pastoor Thijssen, uit, om voor te gaan in de viering. Doorheen deze viering stond het thema ‘dankbaarheid’ centraal. Dankbaar voor zovele jaren priesterschap, maar ook erkentelijkheid tegenover de grote groep parochianen die al die jaren pastoor Thijssen ‘gedragen’ hebben. Hij verwoordde deze gedachte meermaals tijdens de mooie viering.

Na de eucharistieviering was er een korte academische zitting waarop o.a. mevr. Ria Grondelaers, schepen van eredienst en voorzitter van het OCMW, het woord nam. Zij beschreef de ‘loopbaan’ van de jubilaris, de verschillende stappen in de renovatie van onze kerk en keek vooruit naar een mogelijk briljanten priesterjubileum.

Vervolgens had de voorzitter van de parochieraad het in zijn rede onder meer over de betekenis van het Montfortaan zijn en betuigde hij, in naam van de gehele parochie, de dankbaarheid voor de blijvende inzet van ere-pastoor Thijssen in onze federatie Genk-west. ‘Wij weten,’ zo klonk het, ‘dat u de Kerk blijft dienen, u houdt niet op met kracht en wijsheid bij te dragen aan haar groei.’

Tijdens de receptie spraken vele mensen hun waardering voor pastoor Thijssen uit. Met een natje en een droogje werd het al gauw een gezellige bedoening.

Tenslotte dit nog. ‘Waar twee of drie in mijn naam bijeen zijn …’ Geef toe, Hij was er ook.

Een beeld zegt zoveel meer … daarom wat sfeerfoto’s.

 

FILM: MARIE HEURTIN in de H.-Hartkerk Winterslag.

Op woensdag 8 maart wordt de film Marie Heurtin vertoond in de H.-Hartkerk van Winterslag. ( start 19.30 u.  – einde 22.00 u.)

Deze film is gebaseerd op een waargebeurd verhaal. De film vertelt het moedige verhaal van een zuster, Marie Heurtin, die ondanks alle tegenslagen, een veertienjarig doof blind meisje op weg helpt in het leven.

De trailer vind je  hier.

marie_heurtin_postr

marieheurtin-1

Aswoensdag 2017.

Het was een sfeervolle viering op Aswoensdag in de kerk van Boxbergheide. De hele federatie, samen met alle vormelingen uit Boxbergheide, Bokrijk, Winterslag I, St.-Eventius en Termien werden uitgenodigd.

We willen ons 40 dagen lang bezinnen over wat in ons leven vergankelijk is, maar ook over wat eeuwigheidswaarde heeft. Zo beginnen we met een propere lei, om meer vruchten te kunnen dragen, vruchten die ten dienste staan van mensen rondom ons, maar ook van de zwakken.

Omdat wij onze inspiratie voor dit nieuwe leven uit het evangelie en dus bij Jezus halen, dragen we as op ons voorhoofd in de vorm van een kruisje.

De vormelingen werden die dag al om 17.00 u verwacht. Zij hadden het o.m. over wat de vasten voor hen betekent. Ze vertelden aan elkaar wat ze tijdens deze vastentijd speciaal zouden doen, zoiets als een bijzondere taak die ze zichzelf oplegden.

Uiteraard werd er ook aandacht besteed aan Broederlijk Delen, de vastenactie die dit jaar Burkina Faso in het daglicht plaatst. (meer info  hier )

De vasten is een periode waarin een veelheid aan ideeën gelanceerd worden.

  • Zo is er bijvoorbeeld Leen Vermeire van de KVLV Vrouwen die een actie onderneemt over ‘loslaten’, maar ook over 100-voudig ontvangen. ( hier )
  • Kolet Janssen, auteur van o.m. het geweldige ‘God & co’ heeft het in haar opiniestuk op deredactie.be over ‘Alswoensdag’. Een fragment: Aswoensdag is voor christenen dus ook een beetje Alswoensdag. Een dag om het dagelijkse stof af te schudden en te hopen en geloven dat bijna alles mogelijk is. Het begin van een periode waarin we onze neuzen weer in de goede richting laten zetten. Een dag waarop we zeggen: ‘Als we nu eens…’ En dan zijn er nieuwe wonderen in de maak.          De rest van het artikel vind je  hier.