Dekenaat Genk prikkelt met “Zoekpunt”.

Het gebeurt ook niet elke week dat ons dekenaat in ‘the picture’ wordt gezet op de website van Kerk & Leven. Op kerknet kan je onder meer kennismaken met ‘Zoekpunt‘, een ontmoetingsplek in Shopping 2.

De moeite om even te lezen. Er zit overigens ook een kort interview met onze nieuwe deken, Luc Herbots, in.

Je kan lezen én kijken door hier te klikken.

Opendeurdag in de vernieuwde H.-Hartkerk in Winterslag.

Op zondag 5 juli 2020 stonden in de namiddag de deuren van onze vernieuwde H.-Hartkerk helemaal open. De kerkraad nodigde iedereen uit om een kijkje te nemen naar al dat nieuws. En op die uitnodiging werd gretig ingegaan, ondanks het regenachtige weer. Auto’s en fietsers reden af en aan, allen nieuwsgierig naar het eindresultaat van een renovatie die over enkele jaren uitgesmeerd werd. Het was al snel duidelijk dat dit huzarenstukje – geef toe, achter zo’n renovatie zitten vele uren vergaderen en overleg door mensen van onze kerkraad, in samenwerking met de architect en verschillende firma’s – alleszins gesmaakt werd.

Nadat de bezoekers hun handen ontsmetten, je weet wel … corona, kwamen ze binnen in het schip van de kerk. Onmiddellijk vielen de frisse kleuren, de moderne stoelen, ontworpen door Roel Vandebeek, een oud-leerling aan de LUCA-school of arts te Genk, en het schitterende priesterkoor op. De opstelling van de stoelen is hedendaags, namelijk in een wijde boog rondom het altaar. Onze kerk wil uitnodigen, wil evangeliseren, stelt de gemeenschap centraal. Als gelovige ben je in deze opstelling veel nauwer betrokken bij de eucharistie. Ook onze Mariakapel werd met milde hand de 21ste eeuw in geloodst. Verschillende mensen van de kerkraad stonden de bezoekers met raad en daad bij. Het wel en wee over de grondige renovatie van de oudste kerk van Genk werd deskundig uit de doeken gedaan. Zo is er ook veel aandacht besteed aan isolatie, een initiatief dat onze kerk op weg zet naar een ‘groenere aanpak’.

Niets dan lof ook over de geluidsinstallatie en de verlichting die onze kerk zachtjes inpakt in sfeer die intimiteit met de Ene alleen maar prikkelt. Verbaasde blikken bij het zien van de twee grote tv-schermen, links en rechts van het altaar. Zij zullen vanaf nu allerlei papieren misteksten vervangen, kwestie van de papierberg wat in te tomen.

Na een rondgang doorheen de kerk en sacristie – enkelen maakten zelfs van de gelegenheid gebruik om de kerk vanuit het oksaal te bekijken – bood men de bezoekers een drankje aan. Tijd om na te praten en elkaar te ontmoeten. En precies dat laatste is een van de pijlers waarop onze kerk steunt. Jullie zijn alvast welkom, iedere zondag om 11.00 u. Tot dan.

Welkom in onze vernieuwde H.-Hartkerk

Om een overzicht van de renovatiewerkzaamheden van de H.-Hartkerk te Winterslag te geven  – het is de oudste kerk van Genk – moeten we heel wat jaren terug in de tijd. We schrijven 2007 toen bleek dat het gewelf moest beveiligd worden wegens vallend steengruis. Dat prachtige gewelf – een mooie prestatie van stielmannen, die overigens destijds werkten zonder onze moderne middelen – bestaat uit vele honderden platte bakstenen die als het ware opgehangen zijn aan het dak. Om het euvel van vallend gruis op te lossen werd er in 2007  een voorlopig veiligheidsnet gespannen.

We zijn ondertussen zeven jaren verder wanneer de werken starten om het gewelf in zijn pracht en glorie te herstellen. Onze kerk werd toen noodgedwongen gehalveerd. Het schip werd afgesloten van het koor met behulp van een gigantisch pvc zeildoek (14 x 10 m) met daarop het zicht dat men normaal op de kerk had vanuit het koor. Het resultaat verraste velen, het was eigenlijk een reusachtige trompe l’oeil geworden. Op het koor – we zaten toen rondom het altaar – konden zo’n 200 mensen plaatsnemen. Toen het gewelf in het schip van de kerk hersteld was, werd de kerk gesloten om het koor onder handen te nemen. Wij weken voor een korte tijd noodgedwongen uit naar de St.-Eventiuskerk op de Noordlaan.

Omstreeks eind juli 2015 werden we terug in onze kerk verwelkomd. De opstelling van het altaar, stoelen en banken had echter een grondige herschikking ondergaan. Wij zaten in het schip van de kerk, in een halve kring rondom het altaar. Dat maakte dat onze vieringen intens werden, we zaten in groep rondom de voorganger en het altaar en werden daardoor meer betrokken.

Ondertussen werden plannen gemaakt om de volgende en laatste stap naar een totale renovatie te zetten. Dit kon enkel door onze kerk voor een paar maanden te sluiten en terug uit te wijken naar de St.-Eventiuskerk, waarvoor dank overigens. Ondertussen werd er met man en macht gewerkt in de H.-Hartkerk. Er werden nieuwe tegels voorzien, ook de elektriciteit, verlichting en de geluidsinstallatie werden geüpdatet en er werd voor nieuw sanitair en een kleine keuken gezorgd die zijn nut zal bewijzen tijdens de gezellige recepties. Ook de sacristie werd grondig aangepakt en degelijk geïsoleerd, en tenslotte kreeg de hele kerk een frisse kleur. Het hout van onze oude banken werd gerecycleerd en verwerkt in het priesterkoor en het altaar. Zitten doen we in de toekomst op moderne stoelen, ontworpen door Roel Vandebeek, een oud-leerling aan de LUCA-school of arts te Genk. Het resultaat is een moderne, frisse kerk met een opstelling die uitnodigt, die intiem is en niet te groot, eentje op mensenmaat.

Het was een werk van lange adem, van vele vergaderingen én van zelf de handen uit de mouwen steken. De kerkraad heeft hier in samenwerking met de architect en verschillende firma’s een schitterend resultaat neergezet.

Vorige zondag, 21 juni 2020, vierden we onze eerste eucharistie in de vernieuwde kerk. Moet gezegd dat de meeste mensen in bewondering rondkeken. Ook testten we de twee tv-schermen uit. Bedoeling is dat daar zowel gebeden als liederen verschijnen. Zo vermijden we het gebruik van papier en zorgen we voor een kleine bijdrage aan het redden van bomen. Geef het nog wat kans om te groeien en uit te testen. Ze zijn een echte meerwaarde voor onze kerk.

We zaten zondag met z’n allen in een halve kring rond het altaar, die een nabijheid, echte ontmoeting, verbondenheid en vreugdevol samen-vieren van de eucharistie verzekeren. Het viel wel duidelijk op dat het dragen van een mondmasker blijkbaar nog steeds niet tot de dagelijkse routine horen, ook al wordt er door de experten die de exit uit de coronacrisis begeleiden én het bisdom, sterk op aangedrongen. Hier is nog werk voor de boeg. Tot volgende zondag.

Hervatting van de vieringen in de H.-Hartkerk

Vanaf zondag 21 juni 2020 hervatten we de eucharistievieringen om 11 u.

Ben je al eens in de kerk geweest? Hopelijk heeft dit je deugd gedaan. Of vind je het wijzer om voorlopig via de media de vieringen te blijven volgen? Alle respect voor die keuze.

Hygiëne

Als je naar de kerk vertrekt, was dan nog eerst je handen en neem papieren zakdoekjes mee. Bij het binnenkomen van de kerk vragen we u om nogmaals de handen te ontsmetten met de handalcohol die klaarstaat. Ook bij het verlaten van de kerk kan je de handen ontsmetten. We hebben de nodige producten aangekocht om deurklinken en dergelijke geregeld te ontsmetten. Het toilet is in principe niet toegankelijk, behalve in noodgeval. Denk hieraan wanneer je thuis naar de kerk vertrekt.

Mondmasker

We bevelen het gebruik van een mondmasker sterk aan, zeker bij het binnenkomen en het buitengaan van de kerk. Bij het uitreiken van de communie zal de priester  een mondmasker dragen. Zelf strekken we dan onze handen zover mogelijk uit. Het beste is dat we allen tijdens de volledige viering zoveel als mogelijk een mondmasker gebruiken: zo verspreiden we minder druppeltjes en verkleinen we het risico op besmetting. Daarom ook zal er overigens ook niet gezongen worden.

Vieren met anderhalve meter afstand

We kennen ondertussen de regel van anderhalve meter afstand. We organiseren de kerkdiensten zodanig, dat deze afstand op ieder moment van de viering gerespecteerd kan worden. We hebben de stoelen zo geplaatst dat onmiddellijk duidelijk is waar je kan zitten en waar niet! Bovendien zullen in de gangen van de kerk enkelrichtingspijlen worden aangebracht. En bij het naar voor komen om de communie te ontvangen gaat iedereen op één rij door de middengang. Je zal zien dat er witte stippen zijn aangebracht, die ons helpen om de vereiste afstand te bewaren.

Eucharistie vieren in de kerk én eucharistie vieren via de media – communie aan huis

Zolang er geen vaccin is, zullen beide vormen aanvullend werken: u kan deelnemen aan een viering in de kerk, maar u kan ook beslissen dat het voor uzelf wijzer is om de eucharistie nog een tijdje via de media te blijven volgen. Daarom zetten we de livestream van de eucharistieviering vanuit de dekenale kerk verder. Vanaf zondag 14 juni gebeurt dit om 11 uur en vanuit de kerk zelf. Zie www.dekenaatgenk.be/live-eucharistieviering Tijdens de maand juni blijft ook Radio Internationale deze viering uitzenden (enkel in Genk: FM 105.8).

Wie langere tijd niet tot in de kerk kan komen, verlangt misschien wel om geregeld de communie te ontvangen. Dit kan met behulp van een pyxis (hostiedoosje). Als u zelf geen pyxis heeft, kan u aan de parochie vragen of u dit in leengebruik kan krijgen. Een veilige werkwijze is dat een kerkganger aan de voordeur het hostiedoosje meeneemt en het na de eucharistie ook aan de voordeur terug overhandigt. Ziet u zelf iemand aan wie u dit kan vragen? Zo niet, neem contact op met uw pastoor. Dan zoeken wij een vrijwilliger om minstens eens per maand deze dienst te betonen. Of wilt u zelf die vrijwilliger zijn? Laat het ons weten via de zusters van Don Bosco.

Hopende op een blij weerzien,

Parochieteam en pastoors Michael en Tjeu

Vieringen in coronatijden

Niet in alle 39 parochies in ons dekenaat zullen de eucharistievieringen al in de eerste week plaatsvinden. Hieronder zijn alle dagen en tijden te vinden van de weekdagvieringen en de weekendvieringen. Tevens is vermeld of er vrije toegang is of een noodzakelijke reservering.
We vragen iedereen bij het binnen- en buitengaan een mondkapje te dragen.
Aan de kwetsbare groepen geven we de raad om vooralsnog van thuis uit de vieringen via de media te volgen. De livestream ( via dekenaatgenk.be ) van de dekenale viering zal vanaf zondag 14 juni om 11 uur (ipv 10 uur) plaatsvinden, mét kerkgangers. De parochies zoeken tevens naar een veilige manier om geregeld de communie aan huis (aan de voordeur) te bezorgen, voor mensen die dit verlangen.

Eucharistievieringen federatie Genk-west

Laudato Si.

Het is precies 5 jaar geleden dat paus Franciscus zijn handtekening zette onder de gelijknamige encycliek. Die dringt zich meer en meer op als de evenknie en actualisering van Rerum Novarum, de baanbrekende sociale encycliek uit 1891, die na ruim 100 jaar nog telkens herdacht wordt op Hemelvaart.

Laudato Si’ is niet alleen een groene encycliek, het document zet krijtlijnen uit voor een nieuw model van welvaart en welzijn voor iedereen, voor mens en dier, voor de hele aarde. Het gaat over integrale ecologie. Want meer dan ooit beseft de mensheid dat alles verbonden is.

De viering van het Laudato Si’-jaar gaat gepaard met een hele rist initiatieven, te beginnen met onderstaand gebed.

Barmhartige God,

Schepper van hemel en aarde en alles wat in hen bestaat,
U schiep ons naar uw beeld en vertrouwde ons de zorg toe
voor heel uw schepping, ons gemeenschappelijk huis.

U zegende ons met de zon, het water en het weelderige land,
opdat er overvloedig leven zou zijn voor alles wat bestaat.
Open ons verstand en raak ons hart,
zodat we het geschenk van uw schepping behoeden.

Wees onze hulp.
Maak ons bewust dat ons gemeenschappelijk huis niet alleen van ons is,
maar van alle toekomstige generaties,
en dat het onze verantwoordelijkheid is om het te bewaren.

Geef dat we er mee zorg voor dragen
dat elk mens beschikt over voldoende voedsel en levensnoodzakelijke middelen.
Wees aanwezig in deze moeilijke tijden, vooral bij de armsten
en bij hen die het meeste risico lopen om achtergelaten te worden.

Zet onze angst, onze benauwdheid, onze gevoelens van isolatie om in hoop,
zodat we een echte bekering van het hart kunnen ervaren.
Help ons om creatieve solidariteit te tonen
bij het aanpakken van de gevolgen van de wereldwijde pandemie.

Maak ons moedig in ons streven naar algemeen welzijn,
zodat we de veranderingen omarmen die nodig zijn.
Meer dan ooit kunnen we voelen dat we allemaal met elkaar verbonden zijn,
wanneer we met concrete inspanningen een antwoord bieden
op “de schreeuw van de aarde en de schreeuw van de armen”.

We vragen het U door Christus onze Heer. Amen.

De renovatie zit in de eindfase.

Op deze manier wil ik jullie laten kennis maken met het nieuwe interieur van onze H.-Hartkerk, nog niet ingericht, maar het geeft al een goed idee, niet? De meeste werkzaamheden zijn beëindigd. De ‘grote kuis’ en het inrichten van de kerk staan nu op de agenda. Maar je kan toch al even meegenieten via enkele foto’s. We zien elkaar terug in een spiksplinternieuwe kerk, wanneer we groen licht krijgen van de corona-specialisten. Tot dan!